מחזה: פופר
מחזאי: חנוך לוין
דמות: שוורץ

שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!שימות!
די, לא אוותר בנקודה זו: ההרמוניה בייני לבין שורציסקה חייבת לכלול את הרצון המשפחתי המשותף, שפופר ימות.שימות!אלוהים,אתה הרי יודע שאני לא אדם של שנאה ואין לי שום דבר נגד פופר,אבל מצד שני, למה להכחיש, כשצצה לה עכשיו פתאום במוחי מחשבה על מותו,זה די קוסם לי.מיהו ומהו פופר שהיא מגינה עליו בחירוף נפש כזה?!פופר!פופר!.היה לי אושר, הוא היה קטן אבל מושלם,והוא היה של שנינו,רק של שנינו!אם היו שטויות-הן נשארו בינינו.אם נבחתי פעם מרוב שמחה,רק היא ואני יודעים.אם נפל לה אגוז לחזיה-רק היא ואני יודעים.אם לאחר יום ארוך וקשה של התמודדות עם העולם שנינו מתכווצים במיטה ומסריחים את כל העולם-רק היא ואני יודעים.והנה קורה דבר בינינו,ואותו לפתע היא ואני ופופר יודעים,היא ואני ופופר,ופופר ופופר ופופר. פופר,הרני מצהיר בזה הצהרה סופית,בלתי חוזרת,ובלתי ניתנת לעירעור:שתמות, ואני מקווה שברור לך שהיחסים ביני לבין שורציסקה, למרות הקונפליקט הפופרי הקטן,הם סלע מוצק,ואני לא הולך להפסיד כאן כלום.
כל החוכמה היא לדעת להיוולד שורץ.שין ואו ריש צדיק.שורץ
אם שמך הוא גולדברג,אתה יכול למות.לך לעזאזל אם שמך הוא פוקס.אך אם שמך מתחיל בשין ויש בו צדיק ואתה לא שולץ או שץ או שיץ
או שמיץ או שפיץ או שנץ או שניצלר
שטייניץ,שימקביץ',שפיצר, שפצירר
שיינהרץ,שיניצקי שלזניצקי שרצקי
או שמואלביץ',או שימחוביץ' או שצ'קץ' או שצ'ופק,
או שטיצל או שולביץ' ,או שטוצקי
שיפרוביץ',או שלבקוביץ',או שידלצקי
או שטיינהולצר או שטיינוורצל או שטיגליץ או שיוביץ' או שטינוביץ' או שמושקוביץ' או שלומוביץ' או שפשביץ' או שטוצר,או שמלצר או שצ'רבה,או שצ'וצ'ינסקי או שצ'גלסקי או שצ'דרוביצקי.
אלא אתה פשוט שורץ-שין ואו ריש צדיק.שורץ!!!!!!

* השימוש במונולוג זה הינו באחריות המשתמש ולשימוש פרטי בלבד.
מומלץ קודם לביצוע המונולוג לקרוא את המחזה עצמו

דילוג לתוכן