נגישות


 

 

  1.      יש כניסה נגישה לאולם מרח' זרח
  2.      יש מערכת עזר לשמיעה בקופה וכן אוזניות להשאלה
  3.      יש שרותים מונגשים
  4.      יש מקומות  מונגשים באולם