מחזה: יאקיש ופופצ'ה
מחזאי: חנוך לוין
דמות: טרומפלאז'

טרומלפאז, יפה, בון. ברון דה טרומלפא, לה סקרטר פרסונל דה לה-מדמואזל שמפינייה-שנדילייה, פרינסס דה-בולונז, לה הכי בל פאם מגניפיקאט אירופ. יש לי ההונר עם לה חתן לה-בעעע מיזרבל דה-אימפוטנט לה-פוץ-טפץץץץ יאקיש הושפיש ולה-כלה לה בעעע קרוקודיליה לה-צולעת דה אורפלין יתום פופצ'ה-חרופצ'ה?
טרומפלאז, יפה, בון. לה פרינסס מדמואזל שמפינייה שנדילייה און וויאז' דלגסיון-רויאל בארץ שלכם, פרינסס מאד סנסיבל פילנטרופה, שמעה לה טרג'די דה יאקיש ופופצ'ה, צובט ללב-ללב, קוץ-קוץ בוכה-בוכה, שולחת סקרטר ברון דה טרומפלאז, בון, להביא ל'אימפוטנט לפלה רויאל דה בולונז, סימבול הומאניטר, עושה פילנטרופה פו-פו, צי-צי, צ'יק-צ'יק, בום-בום, לה מיזרבל פוץ לקפוץ, מציל ל'אימפוטנט, גלורי, וי-וי, קוה-קוה, בון בון, מחר אקזקטמון בעשר.
מדמואזל פרינסס לשלוח עם ברון דה טרומפלאז לה-רויאל סוסים די-גי-דן, צ'יק-צ'יק, קוה קוה, נו לחכות, נו זמן. א פור אפריטיף דה ל'אימפוטנט לה-מיזרבל עד לפלה רויאל, עושה פו-פו רויאל, ל'אימז'ינסיון חם חם, דליקטס, לה פוץ טפץץץ מתרגל לקפוץ, בום בום, טח טח, קוה קוה.

* השימוש במונולוג זה הינו באחריות המשתמש ולשימוש פרטי בלבד
* מומלץ קודם לביצוע המונולוג לקרוא את המחזה עצמו

דילוג לתוכן