אירוע מחאה בסטודיו כחלק ממחאת מוסדות התרבות בישראל