מחזה: שידוכין
מחזאי: ניקולאי גוגול
דמות: אגפיה

חדר בבית אגפיה טיכונובנה, בת סוחרים אשר משפחתה מנסה לשדך לה חתנים, אולם היא אינה מעוניינת והיא מתקשה לבחור מבין ארבעת החתנים המיועדים את "הרע במיעוטו". מונולוג קומי.
(אגפיה טיכונובנה לבדה, אח"כ נכנס קוצ'קריוב):
אכן, קושי כזה – בחירה! אילו, על כל פנים, איש אחד, או שניים, והרי כאן ארבעה – ואת צאי ובחרי כאוות נפשך. ניקנור איוואנוביץ' אינו מכוער, אף על פי שרזה מעט, כמובן. איוואן קוזמיץ' גם הוא אינו מכוער, ולאמיתו של דבר, איוואן פבלוביץ', גם הוא, אף על פי ששמן הוא, בכל זאת גבר של ממש. אדרבא, הגידו נא מה לעשות כאן? בלטזר בלטזרוביץ' גם הוא גבר בעל מעלות טובות. וכל כך קשה להחליט, פשוט קשה לספר את כל גודל הקושי! אילו את שיפתותיו של ניקנור איוונוביץ' אפשר היה לצרף לחוטמו של איוואן קוזמיץ', וליטול קורטוב של זריזות שמצויה אצל בלטזר בלטזרוביץ', ואולי: לצרף לכך גם ממשמניו של איוואן פבלוביץ'- כי אז גמרתי בליבי תיכף-ומיד.
ועכשיו צאי וחשבי! פשוט, אפילו לחוש בראשי התחלתי. סבורתני, כי אין טוב אלא להפיל גורל. לסמוך בכל על ההשגחה העליונה: אשר יעלה בגורל, הוא הבעל. אכתוב את כולם על פיסות נייר, אגוללן כמן שפופרות, ויהיה אשר יהיה!
(ניגשת אל שולחן התמרוקים, מוציאה מן המגרה מספריים ונייר, גוזרת פתקים ומגוללת אותם תוך שהיא ממשיכה לדבר) כל כך ביש הוא מצבה של עלמה, כל-שכן שמאוהבת היא. איש מן הגברים לא יבין זאת, ופשוט אינם רוצים כלל להבין דבר זה.
הנה כולם כבר מוכנים! אין לי אלא לשימם לתוך שק, לעצום עיניים- ויהיה מה שיהיה. (שמה את הפתקים בתוך ארנק ובוחשת אותם בידה). אלוהים, אלוהים, אלוהים, פחד אלוהים…אח מי יתן ויעלה בגורל ניקנור איוואנוביץ'… לא, ומדוע דווקא הוא? הרי מוטב איוואן קוזמיץ'…ולמה דווקא איוואן קוזמיץ'? וכי במה גרועים הם האחרים?… לא, לא, איני רוצה….אשר יעלה, הוא שיהיה! (ידה מגששת בארנק ומוציאה במקום פתק אחד את כולם יחד) אוך! כולם! כולם עלו! וליבי- כל כך דופק, דופק! לא, אחד!אחד! ויהי מה, אחד!(מחזירה את הפתקים לתוך הארנק ומערבבת, אותו רגע נכנס בחשאי קוצ'קריוב ועומד מאחוריה) אח, אילו העלתי את בלטזר…מה אני סחה! חפצתי לומר ניקנור איוואנוביץ'…לא, איני רוצה, איני רוצה! אשר יועיד הגורל!
(פותחת פתק אחד) ולכל השאר? האם לסרב?

* השימוש במונולוג זה הינו באחריות המשתמש ולשימוש פרטי בלבד.
* מומלץ קודם לביצוע המונולוג לקרוא את המחזה עצמו

 

דילוג לתוכן