מחזור 2019

אדם אלשיראילן זכרובאלי סטיןאליקו לוי
אמיר חוריבר קלייןגיא דמידובגל מלכה
יובל שבחיוסיאל נאמןיריב דהןכרמל בין
מורין אמורמתנאל ליינינלי רובינובעדן אמסילי
עמית יגוררועי רביבשגיא פרץ