מלגות

לבית הספר תכנית תמיכה לסטודנטים הכוללת מלגות לסטודנטים המדריכים בקהילה במסגרת לימודיהם, מלגות לסטודנטים השוכרים דירות בשכונה, מלגות הצטיינות, תחרויות מונולוגים ומלגות שכר לימוד ומחייה.

מלגות שכר לימוד ומחיה

כל סטודנט זכאי להגיש טופס בקשה לקבלת מלגה. את הטופס יש למלא ולהגיש לרכז המלגות עד תאריך היעד. ועדת התמיכות של בית הספר מתכנסת ודנה בכל בקשה. סכום המלגה ניתן על פי מצב כלכלי בהתאם לאישורים המצורפים לטופס הבקשה. לאחר החלטת הועדה רשימת מקבלי המלגות מפורסמת באתר הסטודיו ובלוח המודעות, בנוסף כל סטודנט מקבל מכתב המפרט את סכום המלגה שקיבל. תינתן עדיפות לשנה ב' ו-ג'.

מלגות בתחרות מונולוגים

 קבלת המלגה נקבעת על פי דירוג של כל השופטים, המשתתפים בתחרות. בהתאם לסכום המלגה המוקצב לתחרות. התחרויות מיועדות לתלמידי שנה ב' ו-ג'.

מלגות הצטיינות

קבלת מלגת הצטיינות מחייבים המלצה של ועדת מלגות והיא בנויה על פי שלושה קריטריונים:

1

הישגיו האישיים של הסטודנט.

2

המאמץ שהסטודנט משקיע במימון לימודיו.

3

פעילותו למען בית הספר

מלגות דיור בשיתוף עיריית תל אביב - יפו

על הסטודנטים להציג תעודת זהות וחוזה שכירות. מותנה בפעילות קהילתית. העדפה לשנה ב' ו-ג'.

מלגות לעבודה קהילתית

בתחילת כל שנה נבחרים סטודנטים משנה ב' ו-ג' להדריך קבוצות בקהילה במסגרת לימודיהם עפ"י ועדה בוחרת המורכבת ממנהל בית הספר, מנהלת אמנותית ורכז פרויקטים קהילתיים.

דילוג לתוכן