מחזה: בניין ההסתדרות נהרס
מחזאי: אפריים קישון
דמות: פוקס ושטוקס

(דפיקות דלת)
יבוא, יבוא, אה זה אתה פוקס בשעה מוקדמת כ"כ מה יש מה קרה? מה הבהלה?
שלום מר שטוקס, אני יודע שאתה כועס עליי שהערתי אותך בשעה מוקדמת כ"כ אין דבר גם אני הייתי כועס במקומך. אבל אם אספר לך במה מדובר אני מוכן להתערב שתאמר לי : "פוקס בגלל זה היית רשאי לעורר אותי אפילו בחצות הלילה"
אולי זה מעניין אותך שאני רוצה לישון היום!
בבקשה,רציתי לעשות לך טובה כבר ביקרתי בקוצה הראשונה אצל הדיירים וחשבתי שבעצם גם לשטוקס מגיעה סנסציה כזאת…(לאט לאט מדגיש כל הברה) הלילה פוצצו את בניין ההסתדרות. את בניין הוועד הפועל פה מולנו כאן מתחת לחלון שלך פוצצו הלילה.
את הועד הפועל
את הועד הפועל
את הגבוהה?
את הגבוהה.
את הגדול?
את הגדול.
פוצצו?
עד הסוף.
אני לא שמעתי שום התפוצצות.
גם אני לא שמעתי זה מפני שישנו עמוק מדי אבל קונשטטר כמעט ונחרש ממנה.
הוא מיד רץ אליי בשעה שתיים פסיק שלושים, אחר כך מיהר אל הבתים הסמוכים וכאן בבית שלנו אני מנהל את העניינים. מה את אומר על זה? נו לפוצץ בניין כזה בלילה. אתה מבין מזה?
זה בטוח?
מזה בטוח זה יופיע מחר בכל העיתונים.
אז מדוע הערת דווקא אותי?
מזאת אומרת שאתה תישן בשעה שחצי העולם נהרס?! אתה יועד מזה לפוצץ בניין כזה בלילה?! אתה מבין מזה?
אמור לי פוקס מה אתה כ"כ שמח שפוצצו את בניין ההסתדרות? מה טוב בזה?
שהראנו להם!
למי?
להסתתדרותניקים אתה מבין? שלא כולם נכנעים להם שיש עוד רוח חלוצית בישוב.
די די די! אתה יכול להפסיק. אף מילה אחת אינה נכונה מה כל מה שסיפרת עכשיו. בניין ההסתדרות עומד במקומו תם ושלם. הבניין עומד כמו שעמד! פוקס מזה אינך שומע?
אני שומע אני לא חירש!
אולי אתה רוצה להסתכל החוצה?
זו הייתה התפוצצות יוצאת מן הכלל! פסס..
אבל מדוע אינך רוצה להיווכח במו עינך?!
אין צורך.
למה?
הלילה פוצצו את ההסתדרות.
אבל הבניין עומד שם לפניך!
קדחת עומד! הלילה פוצצו את הבניין.
איך אפשר להגיד דבר כזה כשאתה יכול לראות במו עינייך
אני לא צריך לראות קונשטטר אמר לי וזה מספיק בהחלט
לכל הרוחות ואם קונשטטר אמר!
אה הא! אתה רוצה לאמר שקונשטטר משקר!? בבקשה אני אספר לו! יש לך מושג איזה קשרים יש לקונשטטר?
מיזה קונשטטר למען השם?
שמע בדרך כלל אני נחשב לאדם פיקח וצלול מוח אבל אם אני אגיד לך שתוך רגעים מספר אני אאבד את השליטה על עצביי אתה יכול להיות בטוח שדבר כזה יקרה.
אני שואל אותך עוד פעם..אתה רוצה לגשת לחלון ולהיווכח כן או לא?
כן אבל קונשטטר
כן או לא?!
טוב אתה רוצה לדעת את הכול?
את הכול אני רוצה לדעת!
הכול הכול ?
הכול.
אז גם הרדיו אמר.
איזה רדיו?
של קושטטר
תגיד לי מה אתה אונס אותי? למה אתה מכריח אותי להסתכל? הרי אם אני רוצה להיווכח אם פוצצו את הבניין או לא אני יכול להסתכל מהחדר שלי אבל אני לא מסתכל גם משם.
או. אז אצלי בחדר שלי דרך החלון שלי אתה כן תסתכל
רגע רגע יש לי הצעה חדשה אני אבוא בפעם אחרת
לא עכשיו תסתכל או כאן תהיה קבורתך
לא בא בחשבון
אני אכריח אותך
אתה לא תכריח אותי
אתה לא מכיר אותי
אני לא אסתכל אני אומר לך אני לא יכול להסתכל.
למה?
אני לא יכול להסתכל אני קצר ראי.
תסתכל קצר לכל הרוחות.
תסתכל! הבניין עומד או לא עומד?!?
פוצצו או לא פוצצו?!?
טוב אבל למה אתה צועק? למה אתה עושה מזה זה? מסתכלים ורואים מה את זה..
עכשיו הוא עומד.
מה זאת אומרת עכשיו הוא עומד?
הלילה פוצצו ועד הבוקר בנו אותו מחדש.
האם נראה לך הגיוני שאפשר להקים בניין עצום כזה בלילה!?
אם אפשר להקים בין לילה בניין עצום כזה…..אז אתה לא יודע למה מסוגלת ההסתדרות….

* השימוש במונולוג זה הינו באחריות המשתמש ולשימוש פרטי בלבד.
מומלץ קודם לביצוע המונולוג לקרוא את המחזה עצמו

דילוג לתוכן