מחזור 2017

1-20171-20171-20171-2017
אלה ארמוניאנה צוקרמןאפרת כהןאריק רינט
1-20171-20171-20171-2017
בן לויןבר אקרמןדביר מזי"אדורון בלנק
1-20171-20171-20171-2017
דניה לנדסברגטובית סמאייהב מרוםלאה מנקס
1-20171-20171-20171-2017
לורן פיטארולישי זטלאווימאי רופמעיין איטח
1-20171-20171-20171-2017
נדב שמהניב חביב אברהםספיר אזולאיסתיו בנית
1-20171-20171-2017
עמית פרקשרוני סבגתומר יוסף