מלגות

לבית הספר תכנית תמיכה לסטודנטים הכוללת מלגות לסטודנטים המדריכים בקהילה במסגרת לימודיהם, מלגות לסטודנטים השוכרים דירות בשכונה, מלגות הצטיינות, תחרויות מונולוגים ומלגות שכר לימוד ומחייה. 

מלגות שכר לימוד ומחיה:

כל סטודנט זכאי להגיש טופס בקשה לקבלת מלגה. את הטופס יש למלא ולהגיש לרכז המלגות עד תאריך היעד. ועדת התמיכות של בית הספר מתכנסת ודנה בכל בקשה. סכום המלגה ניתן על פי מצב כלכלי ובהתאם לאישורים המצורפים לטופס הבקשה. לאחר החלטת הועדה רשימת מקבלי המלגות מפורסמת באתר הסטודיו ובלוח המודעות, בנוסף כל סטודנט מקבל מכתב המפרט את סכום המלגה שקיבל.

מלגות בתחרות מונולוגים:

 קבלת המלגה נקבעת על פי דרוג של כל השופטים, המשתתפים בתחרות .ובהתאם לסכום המלגה המוקצב לתחרות. התחרויות מיועדות לתלמידי שנה ב' ו-ג'.

מלגות הצטיינות:

 קבלת מלגת הצטיינות מחייבים המלצה של וועדת מלגות והיא בנויה על פי שלושה  קריטריונים:

  1. הישגיו האישיים של הסטודנט.

  2. המאמץ שהסטודנט משקיע במימון לימודיו.

  3. פעילותו למען בית הספר

מלגות לסטודנטים השוכרים דירות בשכונה 

על הסטודנטים להציג תעודת זהות וחוזה שכירות

מלגות לסטודנטים המדריכים בקהילה במסגרת לימודיהם

בתחילת כל שנה נבחרים סטודנטים להדריך קבוצות בקהילה במסגרת לימודיהם ועפ"י ועדה בוחרת המורכבת ממנהל בית הספר, מנהלת אומנותית ורכז פרויקטים קהילתיים.

 

 

צרו קשר

לפרטים נוספים, פנו בימים א'- ה' בין 09:00 – 15:00 לטלפון: 6886514 – 03 שלוחה 0, או השאירו פרטים כאן: