הרשמה לבוגרי מכינה וסדנאות

תהליך המיון לשנה א' במסלול התלת שנתי כולל שלושה שלבים:

שלב ראשון – שני מונולוגים מתוך מחזות שעלו בארץ – קומי ודרמטי ממחזות שהועלו באחד התיאטראות בארץ (שתיים-שלוש דקות כל מונולוג).
שלב שני – שני מונולוגים (קומי ודרמטי) + שיר בעברית. האודישן נערך מול פאנל של מורים.
שלב שלישי – יום סדנאות. התלמידים שהגיעו לשלב זה מוזמנים ליום בו הם עוברים סדנאות קצרות עם מורי הסטודיו.

נוהל רישום לשנה א' במסלול התלת שנתי

יש למלא את טופס הרישום מטה.
* לאחר מילוי הטופס תועבר/י לעמוד תשלום (לשלבים שתיים ושלוש) בסך: 350₪.**
** עלות כל הבחינות וההרשמה – 350₪ אינם מוחזרים בשום מקרה.

לבוגרי המכינה והסדנאות:

בוגרי המכינות והסדנאות פטורים מהשלב הראשון במיונים, ועוברים ישירות לשלב השני.