נדיבים

אורי בנית
אורנה וחיים פרלוק
אידה היילוויל
אלה וולדמן
אמנון נויבך
איה עזריאלנט
איילה ואריה גבעוני
אילנה גוטליב
אלה ונועם שריף
אלי לאון
אליהו אמיגה
אמנון אדורם
אסא רפאל
אריאל ושלמה מרקל
אריה גבעוני
אריה חנן
אריה נורדשטיין
בארי שקד
גבריאלה דוד
ג'יי צביבל
גליה שקד

דורון ותמי כוכבי
דורית קבילי
דליה ויוסף פרשקר
דניאלה ודניאל שטינמץ
הילה וראובן גרסטל
ורד דריינגר
חיים טרופה
טלי ורניה
יגאל ויינשטיין
יואל פייזר ויפה ברש
יורם פטרושקה
יעל ומרדכי בז'רנו
ירון פיטרו
יעקב לסמן
ליאורה עופר
ליאורה ואליהו לב
ליזי ודניאל דורון
מוקי אור
מיה ליקורניק
מיכל ויובל רכבי

נתן לרר
עודד וטוני אלישע
עמוס דולב
פטסי לנדא
ציפורה ואבי טמשה
קלרה ונתן חץ
קרן בוכמן היימן
קרן גלנקור
קרן ע"ש אהלה הלוי ז"ל
רוני פלג
רות ברסלר
רחל מידן
רלי פורת
רעיה שטראוס בן דרור
שוקי מדנס
שוש ואליעזר כרמל
שרגא בר וליאת אקטע
שרה סלע