מחזור 2003

בועז בן-צור
בועז תמיר
יוסי טייב
יניב לוי
לאה קמחזי
שירי לימור
מאיה גסנר
מיה קטן
מיה קליין
משה בנדבה
צבי סהר
קארין שיטרית
רודי סעדה
שושי עזר
זיו מרום