דפי אברבך – מנהלת אדמניסטרטיבית

מייל: daffi@studioact.co.il

מנהלת הפקות בבית צבי
מפיקה בפועל פסטיבל עכו, פסטיבל ימי טבע ומוסיקה במשגב, פסטיבל התמר
ע.למנהלת האדמיניסטרטיבית בקאמרי