הנהלת העמותה


חברי ההנהלה:

אברהם משיח
ראובן גרסטל 
אמנון נויבך
ד"ר אלי בן אליעזר
חנה בן-דוד
טלי ורניה
יגאל ויינשטיין
מאיר יעקובסון
מאיר שרעבי
עו"ד בני דון יחיא
עו"ד חיים ולנר
שוש כרמל
צח אורייו
עו"ד נתן לרר

יו"ר הועד המנהל - ד"ר מאיר דביר

יו"ר ועדת ביקורת - פרופ' יהודה שנהב

חבר ועדת ביקורת - גדי לידרור

מבקר פנים - עוזי עזר

משרד רואה חשבון - אריה חנן

יעוץ משפטי - עו"ד ערן גפני