הנהלת העמותה


חברי ההנהלה:
ד"ר אבי רייך
ד"ר אלי בן אליעזר
אמנון נויבך
עו"ד בני דון יחיא
טלי ורניה
יגאל ויינשטיין
יורם ויסברם
מאיר יעקובסון
מאיר שרעבי
עו"ד נתן לרר
צח אוריין-אוראץ'
ראובן גרסטל 
שוש כרמל
שושנה פריידנבורג

יו"ר הועד המנהל - עו"ד חיים ולנר
יו"ר ועדת ביקורת - פרופ' יהודה שנהב
חבר ועדת ביקורת - גדי לידרור
חבר ועדת ביקורת - עוזי עזר
משרד רואה חשבון - פריידקס ושות' - רו"ח אריה חנן
יעוץ משפטי - עו"ד ערן גפני